Leena Rinne: Google elää jatkuvaa muutosta

Miten yritys voi pysyä mukana oman alansa kärjessä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Yksi selitys voisi olla muutosta ruokkivassa organisaatiokulttuurissa. Esimerkiksi Googlella on selkeästi nähtävissä käytäntö, jossa sallimalla virheet tuotetaan jatkuvasti uutta.

Google on nykyisin paljon muutakin kuin vain hakukone. Tuoteperheeseen kuuluvat monenlaiset Googlet: Maps, Translate, Earth, Drive jne, ja uusia innovaatioita tulee markkinoille jatkuvasti. Näiden erilaisten toimialavaltauksiensa vuoksi Googlea on hankala määrittää kuuluvaksi mihinkään yhteen yritysgenreen. Tosin vielä tällä hetkellä yhtiön voitollinen liiketoiminta perustuu vain hakuperusteiseen internet-mainontaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Eric Schmidt sanoo: ”Ei pidä aliarvioida sitä, että me täällä Googlessa haluamme nimenomaan olla internet-palveluyritys.” Googlella on yli miljardi käyttäjää ympäri maailmaa. Uuden julkaisun tullessa ulos sillä on saman aamupäivän aikana jo 10-50 miljoonaa käyttäjää.

Googlen organisaatiossa on käytössä mitä suurimmassa määrin HPWS High Performance Work System (Buchanam & Huczynski Organizational behaviour 2009). Sitä voi kuvata seuraavilla elementeillä: kilpailukyvyn parantaminen organisaation joustavuuden ja tuotteiden laadun avulla, työntekijöiden valtaistaminen, sitoutumis-, päätöksenteko- ja sopeutumiskyvyn parantaminen, sekä johtajan roolin uudelleen määrittäminen. Toki tämän kaiken aikaansaaminen vaatii huomioimaan laajasti työntekijöiden yksilölliset erot kiinnostusten ja odotusten eli motivoitumisen suhteen.

Googlessa tuotekehittely on toimii eri tavalla kuin perinteisemmissä yrityksissä. Osaltaan tämän mahdollistaa se, että kehittäjiä on kymmeniätuhansia, sekä se, että tuotekehitykseen voidaan sijoittaa rahaa aivan eri tavalla kuin pienemmissä yrityksissä. Asiakkaat on saatu valjastettua tuotekehitykseen mukaan. He voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi koekäyttämään uusia julkaisemattomia tuotteita Google Labs -sivustoon. Siellä he voivat raportoida parannusehdotukset ja mahdolliset virheet suunnittelijoille. Tämä on Googlelta ovela veto saada käyttäjät lojaaleiksi tuotteille ja yritykselle.

Jatkuvalla kokeilulla saadaan aikaan Gary Hamelin Johtamisen tulevaisuus -kirjan mukaan evoluutioetu, joka on elintärkeä jatkuvasti kehittyvällä ja muuttuvalla alalla. Tästä on syntynyt yksi Googlen motoista: “Lanseeraa aikaisin, lanseeraa usein ja lanseeraa nopeasti”. Googlen Marissa Mayerin mukaan vain 20 % uusista ideoista ja aloitetuista tuotteista päätyy markkinoille.

Google on onnistunut pitämään itsensä mukana nopeasti muuttuvalla markkina-alueella. Jatkuva muutos organisaation eri osissa varmistaa Googlen joustavuuden ja ketteryyden. Se on sisäänrakennettuna Googlen organisaatiokulttuuriin monilla eri säikeillä.

Miten tämänkaltaista organisaatiokulttuuria voisi luoda myös Googlea pienempiin organisaatioihin? Googlen ominaispiirteitä ovat avoimuus muutoksille, ketteryys ja kokeilujen/erehdyksien salliminen. Olisiko tässä keinoja, joita hyödyntäen myös rajallisilla resursseilla voisi lyödä kiilaa monopolisoituvaan internet-palveluyritysbusinekseen? - Tai nousemiseen minkä tahansa alan kärkeen?
- LR

P.S. Muutos parempaan alkaa johdosta.

Lähteet:
Gary Hamel: Johtamisen tulevaisuus 2007
Buchanan & Huczynski: Organizational behaviour 2010
http://googleblog.blogspot.fi/ 
http://www.google.com/intl/en/corporate/culture.html
http://www.youtube.com/watch?v=TBNDYggyesc
Leena Seppäsen luennot, Muutosjohtamisen moduuli, Aalto-yliopisto 2014
 

 

Tahtijoukkue kansi

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyy englanniksi helmikuussa 2018!

Pääsemme kansainvälisille markkinoille nimellä STELLAR MANAGEMENT TEAMS. Kustantajamme on  Routledge, maailman suurin akateeminen kustantamo humaanisten ja sosiaalisten tieteitten alalla.

www.routledge.com/9780815372943

*******************

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyi 2014. Tässä on
Ambitio-blogin lukijoille näytteeksi kirjan esipuhe:

Lataa maksuton näyte kirjasta!

Rinne Tähti

Ambition blogit

Yksilöllisiä mielipiteitä, fiksua ajatusten herättämistä tai reilusti väärässä olemista. Päätä itse, vastuu siirtyy lukijalle - joka voi toki väittää vastaan tai muuten vain kommentoida.