Niina Reina: Luottamus - syntyykö vai eikö synny?

Niina ReinaLuottamus on tunne, kokemus ja tila, jolla on ratkaiseva merkitys ihmisten välisessä kanssakäymisessä.  Luottamus voi syntyä hetkessä, kehittyä varovaisesti tai jäädä syntymättä kokonaan. Luottamus voi myös hajautua.  Henkilö voidaan kokea luotettavaksi tietyssä asiassa, vaikka jossakin toisessa kohden luottamusta ei olekaan samalla tavalla. Jotain toista henkilöä taas pidetään yleisesti ottaen luotettavana ihmisenä.

Luottamus ei suoraan kerro luotettavuudesta, vaikka ne toki ovatkin yhteydessä toisiinsa. Luottamusta herättävä henkilö voi paljastua täysin epäluotettavaksi tapaukseksi, joka onkin käyttänyt luottamuksen rakentamisen taitoaan hyvänä hämäyksenä. Yksi tapa tarkastella luottamusta on juuri luottamuksen rakentumisen jäsentäminen.

Yhteys ja samankaltaisuus

Luottamusta synnyttävät mm. yhteyden ja samankaltaisuuden kokemukset. Jos löytyy yhteinen tapa ja kieli sanoittaa asioita, samankaltainen näkökulma, sama tempo ja vieläpä toisiaan tukevia mielipiteitä ja kokemuksia, niin luottamuksen rakentuminen ottaa kerralla aimo askeleita. Silloin koemme, että olemme tulleet nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenämme. Nämä ovat ihmisluontoa hyväileviä asioita sekä ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä onnistuneessa yhteistyössä.

Mutta mikä avuksi, kun uusi yhteistyökumppani tai potentiaalinen asiakas vaikuttaa olevan aivan eri maata? Toisinaan voi tuntua siltä, ettei toisen henkilön ajatuksen juoksusta saa lainkaan kiinni ja hän keskittyykin aivan vääriin asioihin.

Luottamuksen osatekijät

Peili™-käyttäytymisprofiilissa käytetty käytännönläheinen jäsennys nimeää luottamusta rakentaviksi tekijöiksi neljä palikkaa: avoimuus, hyväksyminen, suoruus ja uskottavuus. Karkeasti ottaen enemmän asioihin keskittyvät ihmiset arvostavat suoruutta ja uskottavuutta. Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä turhaan kiertelemättä ja kaartelematta. Tärkeää on myös, että itse asiasisältö on hallussa riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti, ja muutenkin ollaan huolellisia eikä maalailla vain suurpiirteisiä visioita.

Ihmiskeskeiset ja tunnepitoiset ihmiset puolestaan tuntevat hengenheimolaisuutta, kun vuorovaikutuksessa on läsnä avoimuutta ja hyväksyntää. Onhan toki kaiken yhteistyön edellytys, että kerromme ensin itsestämme ja tutustumme toisiimme! Tärkeänä koetaan myös empaattisuus, välittömyys ja ihmisten huomioiminen.

Niinpä voi arkisessa elämässä toisinaan käydä, että kaksi ihmistä lähtee kumpikin rakentamaan luottamusta omalta maaperältään käsin. Ihmiskeskeinen osapuoli on puhelias ja hakee henkilökohtaista kontaktia yhteistyökumppaniin. Asiakeskeisempi kaveri sen sijaan ihmettelee turhia höpinöitä ja pyrkii nostamaan esille faktoja, tavoitteita ja suunnitelmia, jotta saataisiin kunnollinen pohja yhteiselle tekemiselle.  Ihmiskeskeinen henkilö kokee tämän seurauksena etäisyyttä, ja ihmettelee, miksi kontaktia ei synny.

Tilaa luottamukselle

Mietipä, mikä on sinun luontainen tapasi lähteä rakentamaan luottamusta? Entä mikä sinulle ensisijaisesti viestii luottamuksen syntymisestä?

Voit tehdä luottamuksen rakentamisen kannalta ratkaisevan teon, kun opettelet tarvittaessa astumaan erityyppisten ihmisen maailmaan. Antautumalla hetkeksi toisenlaiselle lähestymistavalle laajennat omaa näkökulmaasi ja luot tilaa sekä kokemusta, jossa luottamuksen on mahdollista syntyä.

Voit tällöin joutua tilapäisesti epämukavuusalueelle. Mitä enemmän luottamusta kuitenkin pääsee syntymään, sitä helpompi ihmisten on jatkossa tehdä yhteistyötä ja antaa tilaa myös erityyppisille lähestymistavoille. Luottamuksen rakentaminen kantaa hedelmää!

Niina Reina
Kehityspäällikkö, Oy Integro Finland Ab

 

 

Tahtijoukkue kansi

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyy englanniksi helmikuussa 2018!

Pääsemme kansainvälisille markkinoille nimellä STELLAR MANAGEMENT TEAMS. Kustantajamme on  Routledge, maailman suurin akateeminen kustantamo humaanisten ja sosiaalisten tieteitten alalla.

www.routledge.com/9780815372943

*******************

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyi 2014. Tässä on
Ambitio-blogin lukijoille näytteeksi kirjan esipuhe:

Lataa maksuton näyte kirjasta!

Rinne Tähti

Ambition blogit

Yksilöllisiä mielipiteitä, fiksua ajatusten herättämistä tai reilusti väärässä olemista. Päätä itse, vastuu siirtyy lukijalle - joka voi toki väittää vastaan tai muuten vain kommentoida.