Tapani Rinne: Irti ajattelun noidankehästä

"Taas on kassa tyhjä. Taas täytyy vetkutella. Venytän taas kaikkia maksuaikoja. Taas menee aikaa pelailuun. Tämä on taas tätä. Aina on kassa tyhjä…"  - Tyypillistä inhimillistä ajattelua.  Aivot pyrkivät helppouteen ja valitettavan usein se vie totutuille raiteille. Se synnyttää ajattelussa hankalan noidankehän ja tekemisessä junnaamisen vanhoissa tavoissa. Mutta tiukat ajat vaativat toisenlaista tekemistä. Kuinka se toisenlainen tekeminen saadaan alkuun? Kuinka voimankehä syrjäyttää noidankehän?

Voimankehä

Voimankehä käynnistyy ajattelemalla toisin. Ajattelua voidaan pitää kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohtana. Kun ajattelu muuttuu, se muuttaa myös havaitsemista. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ajattelu ohjaa havaitsemistamme enemmän kuin haluaisimme myöntääkään.  

Toisin ajatteleminen johtaa toisin näkemiseen.  Kun ihminen näkee tilanteen, olosuhteet, resurssit ja oman itsensä muuttuneella tavalla, tulevat myös muutokset toimintamalleihin mielekkäiksi. Yrittämisen halu ja rohkeus kokeiluihin herää.

Toisin näkeminen johtaa toisin tekemiseen. Uudella tavalla tekeminen voi tuottaa parempia, huonompia tai samanlaisia tuloksia kuin vanha tapa. Tärkeintä on kuitenkin, että se tekeminen luo väistämättä jollakin tavoin uudenlaisen kokemuksen.

Toisin tekeminen johtaa toisin kokemiseen. Uusi kokemus ruokkii uutta ajattelua. Se herättää uteliaisuutta, se innostaa kokeilemaan, se auttaa. Ihminen on oppivainen.

Toisin kokeminen lisää toisin ajattelua. Toisin ajattelusta seuraa lisää toisin näkemistä. Ja niin edelleen. Näin syntyy ylöspäin nostava kierre, voimankehä.  Sen liikkeelle saaminen vaatii motivaatiota ja se syntyy mukavimmin herättelemällä uutta ajattelua.

Miten toisin ajattelu käynnistyy? Pakottaako kysymys ajattelemaan? Kyllä, ja tutkimukset osoittavat että hedelmällinen ajattelu käynnistyy, kun vältetään ensimmäiseksi kysymystä mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi.  Parempi on suunnata aluksi fokus lopputulokseen ja kysyä niin, että kysymyksiin pystyy vastaamaan.

  1. Mitä haluat saada aikaan?
  2. Mitä se on konkreettisesti?
  3. Mitä se antaa sinulle?
  4. Mitä vaikutuksia sillä on ympäristöösi – muihin ihmisiin, toimintaan, organisaatioihin?
  5. Mitä muuta voit kertoa tavoitteestasi?
  6. Mitä pidät siinä tärkeimpänä?
  7. Mitä se tavoite todellisuudessa merkitsee sinulle?
  8. Millainen ihminen sen toteuttamiseen tarvitaan?
  9. Millainen ihminen sinä olet sen toteuttajaksi?
  10. Miten alat toteuttaa tavoitettasi?

Ajattelua herätetään kysymyksillä. Noidankehä kääntyy voimankehäksi, kun annat ajatusten muotoutua ja vähitellen kytkeytyä toisiinsa uudella tavalla. Tunnettujen asioiden kytkemistä toisiinsa uudella tavalla kutsutaan myös luovuudeksi. Voimankehä ruokkii luovuutta.

Tapani

P.S. Asiakkaani sanovat, että kysymykset jäsentävät ajattelua, ja havaintojeni mukaan se puolestaan tuottaa järjestäytynyttä toimintaa. Hyviä asiakkaita!

Lähteitä:
Kahneman D. 2011. Thinking, Fast and Slow. Macmillan.
Rinne, T. 2009. Myrskyn jälkeen – johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen. Tammi.
Rock, D. 2006. Quiet Leadership, HarperCollins