Tapani Rinne: Näennäistenkin työkaverien olemassaolo vaikuttaa työn tuloksiin

Yksin työskentelevän motivaatiota lisää näennäiset työkaveritkin Kun ihmisiä kohdellaan ikään kuin yhteistyössä toimivan ryhmän jäseninä, heidän työmotivaationsa kasvaa. Tuloksetkin paranevat, vaikka ”muka-ryhmän-jäsenet” työskentelisivät fyysisesti erillään. Ei uskoisi, jollei sitä olisi tutkittu Stanfordin yliopistossa vuonna 2014.

Gregory Walton ja Priyanka Carr tutkivat ihmisen sisäistä motivaatiota, eli kuinka ihmiset vapaaehtoisesti intoutuvat tekemään jotakin, koska he kokevat sen nautittavaksi tai sisäisesti palkitsevaksi. Waltonin ja Carrin koe meni näin:

1. Koehenkilöt tapasivat toisensa pienissä ryhmissä.

a) “Psykologisesti yhdessä”-ryhmissä kerrottiin, että tämä pienryhmä tekee vaikeata palapeliä yhdessä, mutta kukin yksin omassa huoneessaan.  Koehenkilöille annettiin myös tehtäväksi joko kirjoittaa tai vastaanottaa vinkkejä tehtävään muilta saman ryhmän jäseniltä.

b) ”Psykologisesti erossa” -ryhmille annettiin pienryhmän tapaamisessa tehtäväksi vain palapelin tekeminen, kukin yksin omassa huoneessaan, ja heille luvattiin avuksi vinkkejä tutkimuksen tekijöiltä.

2. Koehenkilöt hajaantuivat omiin huoneisiinsa tekemään palapeliä. Molemmissa ryhmissä koehenkilöt saivat täsmälleen samoja, tutkijoiden laatimia vinkkejä. “Psykologisesti yhdessä”-ryhmissä niiden luultiin tulevan oman pienryhmän muilta koehenkilöiltä, mutta “Psykologisesti erossa”-ryhmien jäsenet tiesivät, että ne eivät tulleet tehtävään osallistuvilta.

Kaikki tekivät samaa palapeliä yksin

Koehenkilöiden välillä ei ollut mitään todellista yhteistyötä. Toisten annettiin kuitenkin ymmärtää, että he tekivät työtä yhdessä ja oman pienryhmänsä jäseninä. Toiset tiesivät tekevänsä vain samaa tehtävää ja samanaikaisesti kuin muut, mutta jokainen erikseen.

Tutkimus osoitti että ”yhdessä”-työskentelevät
- panostivat haastavaan tehtävään ajallisesti 48 - 64 % pidempään
- arvioivat kiinnostuksensa tehtävään korkeammaksi kuin erikseen toimijat
- väsyivät vähemmän tehtävän aikana
- syventyivät tehtävään enemmän ja suoriutuivat siitä paremmin

Kannattaa luoda yhteenkuuluvuutta

Pari viikkoa myöhemmin koehenkilöitä pyydettiin pohtimaan kuinka palapelitehtävä sopi heidän omiin arvoihinsa ja valitsemaan muita itselleen sopivia tehtäviä.  ”Yhdessä”-työskennelleet valitsivat 53 % useammin palapelin kanssa samankaltaisia tehtäviä. Oli kai syntynyt jonkinlainen suhde ”oman ryhmän tehtävään”.

Tämä koe osoitti, että tiimin tai yhteisön jäsenyydellä on myönteinen vaikutus sekä motivaatioon että työn tuloksiin. Lisäksi on hyvä huomata, että yhteisöllisyyden pystyy luomaan suorastaan naurettavan pienillä keinoilla. – Mitä hauskoja ja eettisiä keinoja sinä voisit käyttää omassa ryhmässäsi?

Tapani Rinne
Yhteisöllisyyden ja myös aivan aidon yhteistyön kehittäjä

P.S. Tiedoksi sinulle, kun hoidat yksin omaa tehtävääsi: meitä on täällä monia tekemässä sitä samaa palapeliä samanaikaisesti ja tulet saamaan vinkkejä muilta pakertajilta – tai ainakin minulta ;) – pysy kanavalla!

Lähde: Clifton B. Parkerin artikkeli Stanford research shows that working together boosts motivation http://news.stanford.edu/news/2014/september/motivation-walton-carr-091514.html

 

Tahtijoukkue kansi

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyy englanniksi helmikuussa 2018!

Pääsemme kansainvälisille markkinoille nimellä STELLAR MANAGEMENT TEAMS. Kustantajamme on  Routledge, maailman suurin akateeminen kustantamo humaanisten ja sosiaalisten tieteitten alalla.

www.routledge.com/9780815372943

*******************

Johtoryhmästä tähtijoukkue ilmestyi 2014. Tässä on
Ambitio-blogin lukijoille näytteeksi kirjan esipuhe:

Lataa maksuton näyte kirjasta!

Rinne Tähti

Ambition blogit

Yksilöllisiä mielipiteitä, fiksua ajatusten herättämistä tai reilusti väärässä olemista. Päätä itse, vastuu siirtyy lukijalle - joka voi toki väittää vastaan tai muuten vain kommentoida.